Bandningsmaskin

OSO Hotwaters – investeringar säkrar framtiden

OSO Hotwaters – investeringar säkrar framtiden

OSO–Vi är avgjort störst på marknaden. Men det är inget som händer av en slump. Det beror på kontinuerlig utveckling på det rent tekniska området i kombination med beprövade investeringar inför framtiden. Vi har nyligen säkrat ytterligare utveckling inom företaget. Inom varmvattenberedare ska vi fortsätta att vara bäst.

Roy Magnussen är vd och kvalitetschef PÅ OSO varmvatten i Hokksund i Buskerud. Han började som kvalitetschef 2008 och blev fabrikschef två år senare. Företaget startades redan 1932 och har idag ungefär två tredjedelar av marknaden. Det är en position som har kommit sakta, men säkert. På senare år har dock OSO varit en ohotad marknadsledare. Det är också lite speciellt att verksamheten är privatägd, eftersom det inte är så vanligt i Norge för företag i den här storleken.

OSOFramgång

–Jag tror att orsaken till framgången är tudelad, filosoferar Magnussen: För det första har företaget hållit sig till EN sak, nämligen att hela tiden utveckla och producera nya generationer varmvattenberedare. Och för det andra har fokus från ägarna hela tiden legat på en kontinuerlig forsknings- och utvecklingsprocess som har gjort att vi hela tiden har legat i framkanten rent teknologiskt. Det har lagt grunden för att företaget i perioder också har kunnat ta stora exportandelar. Vi var faktisk uppe i 50 % export under en period. Finanskrisen satte dock stopp för det – eller har bromsat utvecklingen ganska mycket, är väl ett bättre sätt att uttrycka det. För OSO är inte typen som ger upp. Utmaningar löses bäst på löpande band. Allra mest gillar de att vara proaktiva – alltså att ha framtidens lösningar färdiga när utmaningarna dyker upp:

–Vi bygger alla våra maskiner själva, men använder färdiga delar som kan finnas på marknaden. Så när nya produkter är färdigutvecklade och testade och ska sättas i produktion kan vi själva göra de ändringar vi behöver. Man kan säga att vi tycker om att vara självförsörjande. Enbart forsknings- och utvecklingsavdelningen sysselsätter ett knappt tiotal personer och vi har en stor teknisk avdelning.

OSOSpännande investeringar

–Nu har vi precis gjort några spännande investeringar, som alltså också innefattar utrustning från ITO/Pallpack. Det talas om två Pallpack 8000 sträckfilmsmaskiner och interntransportsystem som skapar större stabilitet i produktionen och som inte minst gör att man slipper en del tunga lyft. Investeringen betyder inte att vi utan vidare sparar in många årsverk, utan det är en åtgärd som gör att vi kan öka kapaciteten i produktionen genom att göra den mer stabil. Vi har själva skapat de två produktionslinjerna som nu har fått en sträckfilmsmaskin i ena änden och ett utvecklat lokaltransportsystem och därmed följer vi alltså samma process som vi har haft tidigare: Mycket av det vi ska använda bygger vi själva, t.ex. produktionsmaskiner o.s.v. Men vi använder också standarddelar där dessa finns.

–Hur kände ni till Pallpack sedan tidigare?

–Vi kände faktiskt inte till dem, men när vi sökte av marknaden för att se vad som fanns tillgängligt och inte minst vilken typ av förpackningsmaskin som kunde passa för våra behov föll det sig naturligt att välja ITO/Pallpack. Det finns många skäl till det, bland annat att de helt enkelt kan sitt jobb. Och vi behöver nya samarbetspartners med hög kompetens inom förpackningsmaskiner. De finns också i vår fysiska närhet, till skillnad från utländska konkurrenter. Därmed vet vi att de hela tiden är tillgängliga för oss för eventuella servicebehov som kan uppstå – även om de någon gång skulle vara akuta.

OSOHänger ihop

–Du är också HMS-ansvarig för företaget. Hur har det påverkat valet av utrustning?

– Tja, det är ju två saker som är nära förbundna. Vi väljer t.ex. leverantörer utifrån vissa kriterier och dessa ligger nära varandra: Det måste vara leverantörer som har utrustning av hög kvalitet, den kompetens vi söker och rätt inställning och kapacitet för den service vi efterfrågar. Det tycker jag att ITO/Pallpack har visat att de har. Vi ställer också en del krav på oss själva: Vi ska säkra att HMS-arbetet är så bra som det bara går, så att skador, både plötsliga och långsiktiga, kan undvikas så långt det är möjligt. För det andra ska vi tillverka produkter med hög kvalitet – som vi definierar och kontrollerar. Vi ska erbjuda pålitliga leveranser och ha en hög servicegrad och allt detta ska vi klara genom att vara så effektiva som möjligt. Allt detta hänger som man kan se nära ihop och de leverantörer vi väljer måste passa in i helheten så att de är en styrka för oss och kan bidra till att vi uppnår våra mål.

–Och det har ni bland annat funnit hos ITO/Pallpack?

–Ja, vi känner oss trygga i de val vi gör, ler Magnussen, och bekräftar att både processen som har lett fram till beslutat om val av leverantör och den uppföljning som de har fått efteråt har varit oerhört positiv.

–Som jag var sagt tidigare hänger allt ihop i en verksamhet som vår. Vi tänker alltid på den här kedjan av ömsesidighet och när vi gör våra val brukar vi vara övertygade om att vi har valt rätt. Även i det här fallet känner vi oss rätt säkra på att vi har gjort rätt val för vår typ av produktion, säger han till slut.

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll inn riktig svar * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Bandningsmaskin

Mer i Bandningsmaskin

aass_2094

Se video från Aass bryggeri i Norge

Egil Smalberget26. januari 2016
förpackningssystem

Allt handlar om lastpallar

Christian Hagen15. december 2015
Pakkemaskin Hansa

Hur väljer man rätt förpackningsmaskin?

Christian Hagen28. augusti 2015
Bandningsmaskin

Tips vid inköp av en ny bandningsmaskin

Christian Hagen31. juli 2015
Fiskerstrand

Fiskverksamheten ökar kapaciteten med 50 % med nya bandningsmaskiner

Christian Hagen29. april 2015
Olav E Fiskerstrand AS

Ny bandningsteknologi effektiviserar fiskenäringen!

Christian Hagen29. april 2015
Aller Trykk

Effektiv bandningsmaskin

Christian Hagen29. april 2015
Amedia

MOSCA och PALL-PACK har varit med oss från början

Christian Hagen29. april 2015
Myre Fiskemottak AS

Ny bandningsteknologi effektiviserar fiskenäringen!

Christian Hagen29. april 2015