packmaskin

Automatisk förpackningslinje hos Mapei

Automatisk förpackningslinje hos Mapei

Automatisk packlinje hos Mapei

Vid Mapeis anläggning i norska Nord-Odal produceras murbruk, fogmassa, lim och andra kemiska produkter. Hösten 2015 satte de igång en ny förpackningslinje som har lönat sig redan från första dagen. ”Vi valde att samarbeta med Pall-Pack eftersom de var den mest lösningsorienterade leverantören”, förklarar Mapeis projektledare Tommy Gustavsen.

Från viktkontroll till sträckfilm – flera packmaskiner

Mapei i Nord-Odal är en av den italienska koncernens arton forskningscenter i världen och huvudproducent för produkter till Norden och Baltikum. Här produceras bland annat fogmassa för byggbranschen. Femkilospåsar fylls med fogmassa och försluts automatiskt i produktionsmaskinen, innan de färdiga påsarna transporteras vidare i förpackningslinjen. Packlösningen designades och installerades av Pall-Pack hösten 2015 och består av automatisk viktkontroll med avvisning av påsar som hamnar utanför toleransvärdena, automatisk resning samt förslutning både upptill och i botten av kartonger, ett schakt/buffertlager innan påsarna manuellt packas i lådor, samt automatisk påskrift av produktnamn och annan information med bläckstråleskrivare. Pall-Pack har även levererat sträckfilmsmaskinen för utgående pallar. Anläggningen är otroligt kompakt och kombinerar flere transportbanor med motoriserade transportband, stegband och gravitationsbanor (banor med naturligt fall), och flera packmaskiner

tejpmaskin

Arbetsbesparande och ergonomiskt

Innan den nya Pall-Pack-anläggningen togs i drift utfördes samma produktionssteg manuellt. Det var långt mer tidskrävande då viktkontroll, hantering av påsar och kartonger, etikettering och palletering av färdiga lådor skedde manuellt. Nu utförs arbetet långt mer effektivt, med en ergonomi som är anpassad efter maskinoperatörerna. Enklare och mer automatiserad hantering har gett Mapei en omedelbar förtjänst och företaget räknar med att tjäna in anläggningen på tre år. Den största besparingen ligger i en minskad användning av resurser, som då har frigjorts till andra processer i produktionen.

Lösningsorienterad leverantör

Vid produktion av femkilospåsar levererar Alu-Pac-maskinen en ny påse var åttonde sekund. Dagligen produceras omkring 500 kartonger med färdiga produkter i förpackningslinjen. Tommy Gustavsen var projektledare för investeringen i ny packlösning och berättar att Pall-Pack framstod som den mest lösningsorienterade av de aktuella leverantörerna. ”Vi upptäckte snart att Pall-Pack hade produkter, packmaskiner och lösningar som skulle täcka alla våra behov. När de också visade sig vara otroligt lösningsorienterade, med tekniska förslag och beskrivande ritningar för hela lösningen, så blev valet enkelt. Dessutom ser vi tydliga fördelar med att kommunicera med en norsk leverantör och producent, både i implementeringsfasen och vid service och underhåll”, berättar han.

kartongresare

Produktion med Lean-filosofi

I Nord-Odal produceras det lim, fogmassor och andra kemiska produkter till byggbranschen sedan Rescon etablerade anläggningen för 40 år sedan. 1999 blev Rescon en del av den internationella koncernen Mapei, där fem procent av omsättningen investeras i forskning om bland annat miljömässigt hållbara produkter. Anläggningen i Nord-Odal är fortfarande ett huvudcenter för produkter till marknaderna i Norden och Baltikum och levererar dagligen mellan 400 och 600 ton färdiga produkter till marknaden. Tommy Gustavsen berättar att produktionen baseras på den välkända Lean-filosofin.

”Lean är en filosofi som passar bra för vår produktion. Den innebär bland annat att vi strävar efter att välja enkla lösningar och att vi fattar beslut och löser problem där de uppstår. Investeringen i en ny förpackningslinje från Pall-Pack stämmer väl överens med Mapeis Lean-filosofi”, avslutar han.

Pall-Pack/ITO:s leverans bestod av följande:

Kontrollvåg och bläckskrivare levererades i samarbete med ACT, där Pall-Pack stod för integrering med övrig utrustning. Rullbana, stegband och u-formad gravitationsbana från ITO, kartongresare med automatisk tejpmaskin upptill och i botten, samt sträckfilmsmaskin från Pall-Pack

Kontrollvåg

Om Mapei

Mapei är en av världens största koncerner inom lim, fogmassor och andra kemiska produkter, med anställda i över 80 länder över hela världen. Fem procent av omsättningen investeras i forskning och produktutveckling, riktat mot miljömässigt hållbara produkter och system som inte innehåller lösningsmedel och förorenande ämnen. Mapei har arton forskningscentrum, varav ett vid produktionsanläggningen i Nord-Odal. I Norden var de tidigare kända som Rescon Mapei, tills namnet ändrades till Mapei 2011.

Om ITO/Pall-Pack

ITO Pall-Pack är Norges största leverantör av automatiska packningsmaskiner och palleteringsanläggningar. Företaget moderniserar norsk livsmedels- och logistikindustri och har som mål att leverera den bästa lösningen för snabbt mätbara resultat. Etablerades 1959 och har totalt 45 medarbetare.

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll inn riktig svar * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

packmaskin

«Objektivt forum for pakketekniske løsninger og deling av erfaringer»

Mer i packmaskin

packmaskiner for matindustrien

ITO PALL-PACK – En sammansvetsad duo

Christian Hagen14. mars 2016
förpackningssystem

Allt handlar om lastpallar

Christian Hagen15. december 2015
vakuummaskin

Vet du fördelen med vakuum packmaskin?

Christian Hagen1. september 2015
Coop

COOP med enklare vardag på ”Packeriet”

Christian Hagen29. april 2015
AASS-5

AASS Bryggerier med färsk investering i ny packlinje för pallar

Christian Hagen29. april 2015